Kiến thức pha chế

Tầm quan trọng của nước đá trong pha chế

Tầm quan trọng của nước đá trong pha chế

Nước đá là thành phần quan trọng không thể thiếu đối với một quầy bar. Cocktail và các loại đồ uống hỗn hợp khác sẽ không hoàn hảo nếu thiếu nước đá. Đây là một trong những thành phần phổ biến cho hầu hết các…
Scroll to top